ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลด้านการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์

 

annouce
บริการของ วศ.
services2020 1 services2020 2 services2020 2 services2020 2 services2020 2 services2020 2 services2020 2 services2020 2 services2020 2
annouce
e-Service DSS
services2020 1services2020 2 services2020 3 services2020 4 services2020 5
facebookicon
Facebook
facebookicon
Facebook
annouce
ข้อมูลที่น่าสนใจ วศ.

itadssช่องทางการร้องเรียน/ชมเชยdownloadformแบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บคู่มือประชาชน ฯหลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วศ.คู่มือด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการฯผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ couponsotopreportotop jounaljounalannual

annouce
ISO 9001:2015 DSS
ISO9001 นโยบายคุณภาพช่องทางการร้องเรียน
annouce
Applications DSS
youtubeicon
มัลติมีเดีย วศ.

youtube

annouce
ข่าวประชาสัมพันธ์ วศ.

readall

 

annouce
แนะนำกิจกรรม วศ.
ชื่อกิจกรรม : ตรวจประเมินความสามารถเบื้องต้นของผู้ประกอบการผลิตภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร
วันที่ : 26 Feb 2020 - 27 Feb 2020
เวลา : 08:00AM - 05:00PM

annouce
ที่ตั้ง วศ.

  1. ประกาศรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวอบรม/สัมมนา
  4. Infographic วศ.

readall

readall

readall

เว็บไซต์ที่น่าสนใจใน วศ.

เชื่อมโยงเว็บไซต์และข้อมูลภาครัฐ

footer dssnews

Search