ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลด้านการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์

 

annouce
บริการของ วศ.

บริการวิเคราะห์

บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ

รับรองระบบ

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

ทดสอบความชำนาญ

ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

บริการสารสนเทศ

บริการสารสนเทศทาง ว&ท

บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

การวิจัย

การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

บริการสืบค้น

บริการสืบค้น กฏ ระเบียบ มาตรฐานการทดสอบ

การรับรองความสามารถ

การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตฐานสากล ISO-IEC 17024

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนด ISO/IEC17065
annouce
e-Service DSS
services1services2 services3 services4 services6
annouce
ISO 9001:2015 DSS
ISO9001 นโยบายคุณภาพช่องทางการร้องเรียน
annouce
ข้อมูลที่น่าสนใจ วศ.

อพ.สธ.-วศ.itadssita2562ช่องทางการร้องเรียน/ชมเชยdownloadformTracking CodeInfographic DSSแบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บคู่มือประชาชน ฯหลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วศ.คู่มือด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการฯผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ couponsotopreportotop jounaljounalreportannounannual

 

 

annouce
Applications DSS
 
youtubeicon
มัลติมีเดีย วศ.

youtube

facebookicon
Facebook DSS

facebookdss

callcenter

QR Code

facebook twitter youtube line

annouce
ข่าวประชาสัมพันธ์ วศ.

readall

 

calendar
ปฏิทินกิจกรรม วศ.
January 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
annouce
แนะนำกิจกรรม วศ.
No events
annouce
ที่ตั้ง วศ.

  1. ประกาศรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวอบรม/สัมมนา
  4. Infographic วศ.
  5. ข้อมูลหน่วยงาน

readall

readall

readall

  1. การพัฒนาระบบราชการ
๏ กฏระเบียบ ประกาศ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ๏ การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการด้วย Thailand 4.0 พ.ศ. 2560
๏ การจัดการความรู้๏ การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
๏ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ๏ การพัฒนาระบบราชการไทย
๏ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน๏ คำรับรองปฏิบัติราชการ
๏ คู่มือการปฏิบัติงาน๏ นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี
๏ ประกาศเจตนารมณ์๏ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ วศ.
๏ ลักษณะสำคัญขององค์การ๏ แผนบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในสภาวะวิกฤติ (BCP)
๏ แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

เชื่อมโยงเว็บไซต์และข้อมูลภาครัฐ

GINFO STDB tour2018
 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ วศ.

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th

Search