ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

บริการทดสอบ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  • ตัวอย่างวัสดุสัมผัสอาหารชนิด พลาสติก เมลามีน โลหะ และซิลิโคน เช่น ถุงพลาสติก ฟิล์มลามิเนต ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ ภาชนะเมลามีน ขวดนม
  • ตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันและไขมันบริโภค นมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม เครื่องปรุงแต่งรส อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป อาหารทั่วไป สารเคมีที่ใช้ในอาหาร รังนกและผลิตภัณฑ์รังนก โสมและผลิตภัณฑ์โสม ข้าวและธัญพืช
  • ความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำผ่านเครื่องกรอง น้ำแร่ น้ำบาดาล น้ำสระน้ำ น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th