ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ปฏิทินการทดสอบความชำนาญประจำปี 2564

 

ความคืบหน้ากิจกรรม  

1.Electronic Balance (Round 1) Capacity 200 g, Range : (0 - 200) g, Resolution 0.01 mg (use standard weight class E2) followed EURAMET cg - 18 (เต็มแล้ว

ann plan 2564

 

แผนกิจกรรมทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ 2564
     (รายละเอียด   (ดูแผนออนไลน์
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ 2564
    (รายละเอียด)
ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 
     (รายละเอียด)
footer dssnews