ปฏิทินการทดสอบความชำนาญประจำปี 2563

Print

 

แผนกิจกรรมทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ 2563
     (รายละเอียด   (ดูแผนออนไลน์
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ 2563
    (รายละเอียด)
ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 
     (รายละเอียด)