ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

งบประมาณ และผลการดำเนินงานกรมวิทยศาสตร์บริการ

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

 
งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์บริการตามเอกสารงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2556                          ปีงบประมาณ 2555
สรุปงบประมาณที่ได้รับ                     สรุปงบประมาณที่ได้รับ
ปีงบประมาณ  2554                        ปีงบประมาณ 2553
ต้นทุนของ วศ.                               สรุปงบประมาณที่ได้รับ

สรุปงบประมาณที่ได้รับ                          ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิตและตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ  2552                        ปีงบประมาณ 2551
สรุปงบประมาณที่ได้รับ                     สรุปงบประมาณที่ได้รับ

ผลผลิตและตัวชี้วัด                          ผลผลิตและตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ  2550                       ปีงบประมาณ 2549
สรุปงบประมาณที่ได้รับ                    สรุปงบประมาณที่ได้รับ

ผลผลิตและตัวชี่วัด                         ผลผลิตและตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ  2548                        ปีงบประมาณ 2547
สรุปงบประมาณที่ได้รับ                     สรุปงบประมาณที่ได้รับ

ผลผลิตและตัวชีวัด                          ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
 
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555    แผนและผลการดำเนินงาน (ตามแบบ ปผ.วท.)

          - ไตรมาสที่ 4

          - ไตรมาสที่ 3

          - ไตรมาสที่ 2

          - ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ  2554    แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2553   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2552   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2551   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2550   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2549   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2548   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2547   แผนและผลการดำเนินงาน
 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th