ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ตัวชี้วัดที่ 3 - ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ต้นทุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการประจำปีงบประมณ 2556 ตามประเภทค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย ผลผลิตหลัก (รายละเอียด
ต้นทุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการประจำปีงบประมณ 2555 ตามประเภทค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย ผลผลิตหลัก (รายละเอียดส่วนที่ 1) (รายละเอียดส่วนที่ 2) (รายละเอียดส่วนที่ 3) (รายละเอียดส่วนที่ 4)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการคิดต้นทุนผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (รายละเอียด)
ต้นทุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการประจำปีงบประมณ 2554 ตามประเภทค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย ผลผลิตหลัก (รายละเอียด)
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์บริการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามกิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย ผลผลิตหลัก ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
เปรียบเทียบต้นทุนทางตรงแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 25553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
เปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th