ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

๏ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 

=> ดูรายละเอียด การประเมินส่วนราชการย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559

 

footer dssnews