ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

เริ่มกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รายการ Total Suspended Solids (TSS) Range : (50 - 500) mg/L
Monday 16 March 2020, 08:00am - 04:00pm
Hits : 116
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เริ่มดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
สาขา : สิ่งแวดล้อม
ตัวอย่าง : Water
รายการ :  Total Suspended Solids (TSS) Range : (50 - 500) mg/L

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
- ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ 
โทรศัพท์ 02-201-7331 ถึง 3 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

footer dssnews