ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก"
Wednesday 12 February 2020, 08:30am - 04:00pm
Hits : 67
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact นางสาวภูวดี ตู้จินดา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก" เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตกระดาษ การทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ ซึ่งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมเยื่อและผลิตภัณฑ์กระดาษ

Location ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
footer dssnews