ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานรับรองระบบงาน เรื่อง "การจัดเตรียมงานวันรับรองระบบงานโลก และการออกใบรับรองตรวจประเมินของหน่วยงานเอกชน"
Wednesday 26 February 2020, 09:00am - 03:00pm
Hits : 64
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact นายปรีชา คำแหง

ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานรับรองระบบงาน เรื่อง "การจัดเตรียมงานวันรับรองระบบงานโลก และการออกใบรับรองตรวจประเมินของหน่วยงานเอกชน"

Location ห้อง 320 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
footer dssnews