ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมสีเส้นกกและไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ"
From Thursday 05 March 2020 -  08:00am
To Friday 06 March 2020 - 05:00pm
Hits : 107
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact นว.ชก.สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล โทร. 0 2201 7305

ทช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การย้อมสีเส้นกกและไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ" ณ จังหวัดหนองคาย

Location กลุ่มทอเสื่อบ้านโสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
footer dssnews