ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

ตรวจประเมินความสามารถเบื้องต้นของผู้ประกอบการผลิตภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร
From Wednesday 26 February 2020 -  08:00am
To Thursday 27 February 2020 - 05:00pm
Hits : 102
by

นว.ชพ.สายจิต ดาวสุโข (สำนักเทคโนโลยีชุมชน) เข้าร่วมตรวจประเมินความสามารถเบื้องต้นของผู้ประกอบการผลิตภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร

Location จังหวัดลำปาง
footer dssnews