ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

January 2017
 • Tuesday 10 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการใช้และการดูแลรักษาพีเอชมิเตอร์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Wednesday 11 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Wednesday 11 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรแผนภูมิควบคุม (Control Chart) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Thursday 12 January 2017 - Saturday 14 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ถนนสายวิทยาศาสตร์ (วันเด็ก) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรมบริการ
 • Thursday 12 January 2017 - Saturday 14 January 2017 08:30am - 04:30pm
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  พัฒนางานวิจัย
 • Tuesday 17 January 2017 - Wednesday 18 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Thursday 19 January 2017 - Friday 20 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางจุลชีววิทยา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Tuesday 24 January 2017 - Wednesday 25 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17025 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Wednesday 25 January 2017 - Friday 27 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรการทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Monday 30 January 2017 08:30am - 04:30pm
  วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรมบริการ
footer dssnews