ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

February 2020
 • Wednesday 12 February 2020 08:30am - 04:00pm
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Thursday 13 February 2020 08:30am - 04:00pm
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Friday 14 February 2020 09:00am - 04:00pm
  กิจกรรม Workshop "เจลล้างมือทำเอง สูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรมบริการ
 • Monday 17 February 2020 01:00pm - 02:00pm
  วิทยากร วศ. สอนการทำเจลล้างมืออย่างง่าย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Thursday 20 February 2020 - Friday 21 February 2020
  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยีแปรรูปผักและผลไม้" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Wednesday 26 February 2020 - Thursday 27 February 2020 08:00am - 05:00pm
  ตรวจประเมินความสามารถเบื้องต้นของผู้ประกอบการผลิตภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรมบริการ
 • Wednesday 26 February 2020 09:00am - 03:00pm
  ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานรับรองระบบงาน เรื่อง "การจัดเตรียมงานวันรับรองระบบงานโลก และการออกใบรับรองตรวจประเมินของหน่วยงานเอกชน" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ประชุม
March 2020
 • Thursday 05 March 2020 - Friday 06 March 2020 08:00am - 05:00pm
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมสีเส้นกกและไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Monday 09 March 2020 08:00am - 04:00pm
  เริ่มดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รายการ pH - value, Nitrogen and Sodium chloride by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรมบริการ
 • Monday 16 March 2020 08:00am - 04:00pm
  เริ่มกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รายการ Total Suspended Solids (TSS) Range : (50 - 500) mg/L by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรมบริการ
footer dssnews