ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ติดต่อหน่วยงาน : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

ที่อยู่ ชั้น 3 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2201 7019  โทรสาร 0 2201 7518 
อีเมล : lcpcThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

footer dssnews