ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่244/2563)วศ.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว. ประจำปี 2563

 

C9 3 C9 4

C9 2 C9 2

 

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นำไปถวาย ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รับพระราชทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและเป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และประชาชน เข้าร่วมพิธี
        สำหรับประวัติวัดหัวลำโพงเดิมชื่อ วัดวัวลำพอง เป็นวัดราษฏร์ โดยมีใครสร้างและสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่คาดว่าสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 ทั้งนี้โดยอาศัยการสันนิษฐานจากรูปทรงของอุโบสถหลังเก่าและเจดีย์ด้านหลัง ซึ่งสร้างคู่กันมาสมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งเป็นยุคทองของการพัฒนาประเทศชาติในระบบใหม่ ได้ทรงสร้างทางรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จากสถานีกรุงเทพฯ ขึ้นไปบริเวณนอกเมืองใกล้กับคูเมืองชั้นนอกคลองผดุงเกษม พระราชทานนามว่า สถานีหัวลำโพง ซึ่งอยู่ห่างจากวัดวัวลำพอง ประมาณ 2 กิโลเมตร และในการเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐิน ที่วัดวัวลำพองนั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ พระราชทานนามว่าวัดหัวลำโพง และต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกฐานะวัดหัวลำโพงขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2545

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่243/2563)วศ. ร่วมงานและจัดนิทรรศการต่อยอดความคิดสู่การเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ ภายในงานแถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563

   C8 4 C8 1

C8 3 C8 2

 

          29 ตุลาคม 2563 นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ ชั้น1 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
         นพ.ปฐมฯ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการในปีนี้ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของงานวิทยาศาสตร์ และความคิดแบบวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ภายใต้แนวคิด “DSS Paper Neverland ดินแดนมหัศจรรย์” เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ BCG โดยมีผลิตภัณฑ์กระดาษเป็นสื่อหลัก กระตุ้นให้เห็นความสำคัญการใช้ประโยชน์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการคิด ผ่านการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามแนวทางวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์
           ทั้งนี้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 จัดภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ผนึกพันธมิตร 88 หน่วยงานจาก 11 ประเทศถือเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และสามารถรับชมแบบออนไลน์ผ่าน www.thailandnstfair.com ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว :  จิตลดา คณีกุล  ภาพ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่242/2563)วศ.โชว์ศักยภาพห้องปฏิบัติการ ในงานThailand LAB INTERNATIONAL 2020

C7 4 

          วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 และ Bio Asia Pacific 2020 คอนเซ็ปใหม่เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมฉลองครบรอบ 10 ปีซึ่งจัดงานในรูปแบบ Hybrid Edition โดยมีศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี

C7 3 C7 6

C7 1 C7 2

          นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า “วศ. เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ ด้านห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า” พร้อมทั้งส่งนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้าอาหาร” “ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญ (PT)” และ“ยกระดับการจัดการสารเคมีและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล” และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจะมีขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้
          ทั้งนี้งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 งานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นการร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงพันธมิตรจากต่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยและอาเซียน รวมไปถึงภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการเผยแพร่เนื้อหา แลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมสำหรับห้องปฏิบัติการสมัยใหม่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ภาพ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่241/2563)วศ.จัดประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001

 C6 4 C6 2

C6 1 C6 3

 

 

      วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาการบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ แก่ผู้ใช้บริการครอบคลุมทั้ง 4 ขอบข่าย ได้แก่
     1. การบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     2. การบริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์
     3. การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
     4. การบริการรับ-ส่งตัวอย่างและรายงาน
          ทั้งนี้ วศ. เน้นการให้บริการที่รักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่240/2563)วศ.พร้อมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ด้วยแผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564

 

C5

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก สำนักฯ ให้บริการฝึกอบรมด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เป็นต้น ผู้ที่สนใจสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://blpd.dss.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 02-201-7460, 02-201-7453 โทรสาร : 02-2017461

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

 

 

  1. (ข่าวที่239/2563)วศ.จัดประชุมประชาคมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในองค์กร
  2. (ข่าวที่238/2563)วศ. ดูงานหอจดหมายเหตุฯ ตั้งเป้าจัดตั้งหอจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย
  3. (ข่าวที่237/2563)วศ. ร่วมยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี
  4. (ข่าวที่236/2563)วศ.ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2563
  5. (ข่าวที่235/2563)วศ. เชิญร่วมงาน “Thailand Lab International 2020” ต่อยอด วทน. ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
  6. (ข่าวที่234/2563)วศ.ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
  7. (ข่าวที่233/2563)วศ.ร่วมคณะครม. ลงพื้นที่ในกิจกรรมจิตอาสา”ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
  8. " ประเทศไทยมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่มีสมดุล "รู้อดีต" เพื่อภูมิใจใน "ปัจจุบัน" และมุ่งสู่ "อนาคต"
  9. (ข่าวที่232/2563)วศ. ร่วมประชุมหารือเชิงนโยบายร่วมกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  10. (ข่าวที่231/2563)วศ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Page 1 of 199

footer dssnews