ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่148/2562)วศ. จัดเรียนรู้เขียนเอกสารอ้างอิงผลงานวิชาการถูกต้องตามมาตรฐาน มุ่งผลักดันผลงานวิชาการได้รับการยอมรับระดับสากล

B9 8 B9 10

B9 9 B9 7

23 สิงหาคม 2562 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม(ความ)สุข กับSCIENCE หัวข้อเรื่องการเขียนเอกสารอ้างอิงง่ายรวดเร็วแบบมืออาชีพ เป็นกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งครั้งนี้เน้นแบ่งปันความรู้ทักษะการเขียนเอกสารอ้างอิงให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากยิ่งขึ้น ที่จะเป็นประโยชน์ผลักดันให้วารสาร Bulletin of Applied Science ของกรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการประเมินเป็นวารสารระดับชาติได้ และจะส่งผลให้ผลงานวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการอ้างอิงในผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวรายงานการจัดงาน มีวิทยากรร่วมเสวนาจากสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยนางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม นางสาวจอย ผิวสะอาด และนางสาวทิพย์วาที กกรัมย์ และมีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วศ. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี กรมวิทยาศาสตร์บริการ/////

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th