ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่153/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและออกแบบด้านอุตสาหกรรมยางปักกิ่

C3 5 C3 6 

C3 7 C3 8

กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำทีมโดย ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ดร. อรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ และบุคลากรกลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและออกแบบด้านอุตสาหกรรมยางปักกิ่ง (Beijing Research and Design Institute of Rubber Industry, BRDI) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562

                        การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย-จีน สมัยที่ 22 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรมของประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ที่จะเป็นรากฐานความร่วมมือด้าน วทน. ซึ่งกันและกัน โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการในลักษณะโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน โดย วศ. กับ BRDI ได้ร่วมทำโครงการ China-Thailand Rubber Research and Technology Exchange Visits โดยโอกาสแรก BRDI ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ วศ. ด้านการวิจัยและห้องปฏิบัติทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางเมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2562 ซึ่ง วศ. ได้นำเสนอผลงานวิจัยเด่นด้านยาง เช่น การผลิตพื้นสนามกีฬา การผลิตบล็อคยางกำบังรังสี การผลิตบล็อกยางขวางถนน จากยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับระหว่างประเทศหรือ ISO (International Organization for Standardization) ซึ่งได้รับความสนใจจากฝ่ายจีนเป็นอย่างมาก และในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นฝ่ายมาเยือนฝ่ายจีนในครั้งนี้ BRDI นำทีมนักวิจัย วศ. เยี่ยมชมหน่วยงานซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันวิจัยและออกแบบทางวิทยาศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมยางระดับรัฐที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของจีน มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาวัตถุดิบยาง นอกจากนี้ยังมีบริการทดสอบ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและการผลิตสินค้า มาตรฐานและข้อมูลอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเคมีที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของจีนในทุกระดับ รวมถึงยางรถบรรทุก เทคโนโลยีเครื่องจักรด้านวิศวกรรมและยานพาหนะพิเศษทางทหาร

                      จากการประชุมหารือระหว่างนักวิจัยทั้งสองฝ่ายมีข้อสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่ BRDI กับ วศ. จะมีความร่วมมือระดับต่อไปในลักษณะโครงการทวิภาคี (ฺBilateral Cooperation Projects) ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินโครงการฯนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th