ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่155/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือกับ สวพ. กองทัพบก ตั้งเป้านำงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ

C5 5 C5 8

C5 7 C5 6

5 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับพลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เพื่อร่วมกันส่งเสริมการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ

               การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีกรอบและแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การตรวจสอบควบคุม วิเคราะห์ ทดสอบและรับรองผลร่วมกัน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลฯลฯ โดยข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ลงนามในข้อตกลง

              นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นการลงนามฯ คณะผู้บริหาร และทีมนักวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562 ซึ่งมีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการนำผลงานวิจัยไปร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย วัสดุเกราะป้องกันกระสุน ต้นแบบขึ้นรูปหมวกป้องกันกระสุน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยด้านวัสดุคอมโพสิทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มุ่งสู่การนำไปใช้งานจริงด้านการทหารต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th