ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่160/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมอาหาร ภายในงาน Food ingredients Asia 2019

C8 1 C8 3

C8 2 C8 4

วันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการแทนการผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Food ingredients Asia 2019” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11-13 กันยายน 2562 โดยการแถลงข่าวดังกล่าว มี นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้อง Grand Hall 202 ไบเทค บางนา

                  งาน Food ingredients Asia 2019 หรือ งานเอฟไอ เอเชีย งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ถือเป็นงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดทีมนักวิทยาศาสตร์ไปบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ Food Product Development: Trend and Challenges ,Quality Testing: important physical parameters complied with international compliance เป็นต้น รวมถึงนิทรรศการด้านนวัตกรรมอาหารต่างๆ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้เสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจของตนเองเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และได้พบกับการต่อยอดทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงการค้นพบนวัตกรรมล่าสุดด้านส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มอีกมากมาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณ๊กุล ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews