ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่163/2562)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ห้องสมุดสีเขียว ลดโลกร้อนจากการลดการใช้พลังงาน

D1 3 D1 2

D1 1 D1 4

19 กันยายน 2562 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร ภายในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประเภทโครงการ กิจกรรมชดเชยคาร์บอน งานในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “ลดโลกร้อนวันนี้ เริ่มที่ตัวเรา” โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกรัทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
                  ในการนี้ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว รวมกว่า 256 คน จาก 16 หน่วยงาน จากการที่นำไปขยายผลและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายบุคคล และชดเชยจนเป็น 0 รวม 884 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นับว่ามีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการลดการใช้พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานของประเทศได้ต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews