ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่163/2562)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ห้องสมุดสีเขียว ลดโลกร้อนจากการลดการใช้พลังงาน

D1 3 D1 2

D1 1 D1 4

19 กันยายน 2562 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร ภายในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประเภทโครงการ กิจกรรมชดเชยคาร์บอน งานในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “ลดโลกร้อนวันนี้ เริ่มที่ตัวเรา” โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกรัทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
                  ในการนี้ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว รวมกว่า 256 คน จาก 16 หน่วยงาน จากการที่นำไปขยายผลและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายบุคคล และชดเชยจนเป็น 0 รวม 884 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นับว่ามีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการลดการใช้พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานของประเทศได้ต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th