ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่165/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการรับมอบโล่รางวัลและตรารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562

D3 2 D3 3

D3 1 D3 4

24 กันยายน 2562 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้ารับมอบรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกฯ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกฯ (ระดับพื้นฐาน) โดยกรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมปรินซ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : ศรราม อุไรรัมย์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews