ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่166/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพขนาดใหญ่ ประเทศไต้หวัน

 

 

D5 2 D5 3

D5 1 D5 4

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะประชุมเจรจาความร่วมมือและเข้าเยี่ยมชม Industrial Technology Research Institute ประเทศไต้หวัน

ดร. ลดา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เกิดประโยชน์ทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และข้อแนะนำทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมและสำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่ง Industrial Technology Research Instituteเป็นหน่วยงานชั้นนำของประเทศใต้หวันในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และ Bureau of Standards Metrology and Inspection รับผิดชอบด้านการตรวจสอบมาตรฐานมาตรวิทยาและผลิตภัณฑ์ในไต้หวัน คาดหวังที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews