ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่166/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพขนาดใหญ่ ประเทศไต้หวัน

 

 

D5 2 D5 3

D5 1 D5 4

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะประชุมเจรจาความร่วมมือและเข้าเยี่ยมชม Industrial Technology Research Institute ประเทศไต้หวัน

ดร. ลดา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เกิดประโยชน์ทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และข้อแนะนำทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมและสำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่ง Industrial Technology Research Instituteเป็นหน่วยงานชั้นนำของประเทศใต้หวันในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และ Bureau of Standards Metrology and Inspection รับผิดชอบด้านการตรวจสอบมาตรฐานมาตรวิทยาและผลิตภัณฑ์ในไต้หวัน คาดหวังที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th