ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่167/2562) วศ.สืบสานพระพุทธศาสนาจัดโครงการปฏิบัติธรรม สนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติปี 2562

D4 4 D4 3

D4 2 D4 1

23-25 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวนกว่า 50 คน ฝึกกิจกรรมธรรมะปฏิบัติ ภายใต้โครงการปฏิบัติธรรมสืบสานพุทธศาสนาช่วงเข้าพรรษาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาเขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้กิจกรรมธรรมะปฏิบัติโครงการอบรมปฏิบัติธรรมพิเศษของกรมวิทยาศาสตร์บริการครั้งนี้นอกจากมีวัตถุประสงค์สืบสานพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ฝึกปฏิบัติภาวนาเพื่อเรียนรู้ตนเองที่จะส่งผลต่อการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ช่วยให้ใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทศาสนาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีสติทั้งในชีวิตการทำงานและวิถีแห่งการดำรงชีวิตทั่วไปในสังคม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th