ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่169/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดพร้อมนำเครื่องกรองน้ำดื่มมอบชุมชนเพื่อผลิตน้ำสะอาดและปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

D6 9 D6 8

D6 6 D6 7

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจำลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี เป็นผู้นำคณะผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ในครั้งนี้

ทั้งนี้การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดครั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ติดตามแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและแผนการดำเนินการฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด พร้อมกันนี้ยังได้ปล่อยขบวนนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ออกเดินทางไปร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสถานศึกษาและสถานที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด รวมทั้งได้มอบเครื่องกรองน้ำให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเครื่องกรองน้ำที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการพัฒนาให้สามารถกรองสนิมเหล็ก ตะกอน กลิ่น คลอรีน หินปูนหรือความกระด้างในน้ำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้โดยผ่านท่อกรองบรรจุสารกรองสนิมเหล็ก ท่อกรองบรรจุถ่านกัมมันต์ ท่อกรองบรรจุเรซิน แล้วผ่านเข้าสู่ระบบกรองใสและระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี ผลิตออกมาเป็นน้ำสะอาดและปลอดภัยโดยเครื่องกรองน้ำนี้สามารถกรองน้ำได้ถึง 500 ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้นำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อไป

นอกจากนี้ก่อนเดินทางกลับคณะผู้บริหารยังได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาจิตอาสาช่างอาสา ณ วัดกุดคูน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อีกจุดหนึ่งด้วย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews