ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่168/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการนำผลงานเทคโนโลยีอาหาร ร่วมจัดแสดงเผยแพร่สนับสนุนการสร้างรายได้ชุมชน ภายในงาน Innovation Thailand Expo 2019

D6 2 D6 3

D6 4 D6 1

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Innovation Thailand Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in the City” ที่สื่อถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation)” สามารถนำไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความสุขมากขึ้น รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานในระบบนวัตกรรมฯ ณ ศูนย์การค้า สามย่าน มิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน หน่วยงานในระบบนวัตกรรมภาครัฐ ได้ร่วมจัดให้มีทีมนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมให้คำปรึกษาและเผยแพร่ผลงานเทคโนโลยีด้านอาหาร 2 เรื่อง ได้แก่ (1)การพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่อลดปริมาณโซเดียมในซุปเห็ดสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว และ (2)ข้าวแผ่นกึ่งสำเร็จรูปอบกรอบด้วยไมโครเวฟ ซึ่งจัดแสดงภายในโซนหน่วยงานสนับสนุนการสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุขให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ไปจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : ศรราม อุไรรัมย์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th