ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(206/2562)เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับนักเรียน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน

B6 16 B6 14

B6 13 B6 15

29 พฤศจิกายน 2562 นายเดช บัวคลี่ รักษาการแทนเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนกว่า 160 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                  การศึกษาดูงานครั้งนี้ นักเรียนได้เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการสำนักเทคโนโลยีชุมชน (โรงงานเซรามิก) ห้องปฏิบัติการกองวัสดุวิศวกรรม (กลุ่มงานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) และห้องปฏิบัติการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (การทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค) เพื่อการศึกษาเรียนรู้กระบวนการ วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์ ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการศึกษาต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th