ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่208/2562)คณะจาก ITRI ไต้หวัน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบอัตโนมัติ

B8 11 B8 12

B8 10 B8 9

2 ธันวาคม 2562 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานต้อนรับ คณะจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRI) ไต้หวัน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews