ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่210/2562)คณะผู้บริหาร วศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

B10 3 B10 2

B10 B10 1 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุมศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเทคโนโลยี (ถนนศรีอยุธยา)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : โชติรส ชูจันทร์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews