ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่211/2562)วศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การป้องกันเชื้อราและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร

 

B11 1 B11 2

B11 3 B11 4

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ภาคเหนือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การป้องกันเชื้อราและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก” ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์จักสาน เมื่อวันที่ 18–20 พฤศจิกายน ณ ที่ทำการกลุ่มสิริธรรมภรณ์เสื่อกก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และวันที่ 21–23 พฤศจิกายน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจังหวัดละ 30 คน

          ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติของพืช โดยเฉพาะเส้นใยกก มักจะพบปัญหาใหญ่เรื่องการเกิดเชื้อรากับผลิตภัณฑ์เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติของพืชมีความชื้นสูง กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ จึงนำเทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก ไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานนานขึ้นโดยไม่เกิดเชื้อรา ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ได้สอนการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน เช่น กระเป๋า หมวก เฟอร์นิเจอร์จักสาน ฯลฯ ให้มีรูปแบบทันสมัยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถนำผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมุล  : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th