ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่213/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ภาคใต้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีจากธรรมชาติ

C2 3 C2 2

C2 4 C2 1

วันที่ 10-11 ธันวาคม 2562 นางสาวโสรญา รอดประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และทีมงาน ลง พื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ ณ ชุมชนบ้านบางริ้น จ.ระนอง โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการผ้าในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 35 คน

โดยการสอนครั้งนี้ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ใบมะม่วง ใบมังคุดฯลฯ มาเป็นแม่สีในการย้อมและใช้สารจากธรรมชาติเป็นฟิกสี ซึ่งการมัดย้อมผ้าเหล่านี้จะทำให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละผืน จากนั้นนำผ้าไปเขียนลวดลายบาติกที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นเพื่อให้เกิดงานที่ชี้บ่งถึงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าน่าสะสมเป็นที่ต้องการของตลาดระดับพรีเมียมมากขึ้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews