ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่35/2563)วศ.อว. สานต่อ “ความรักความห่วงใย ชวนคนไทยรักสุขภาพ” สอนทำเจลล้างมือป้องกันไวรัส โควิด-19ให้กับครู กศน

A10 8 A10 6

A10 5 A10 7

17 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสาวสุบงกช ทรัพย์แตง หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักของประชาชนเรื่องโรคอุบัติใหม่ การป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการสอนการทำเจลล้างมืออย่างง่ายให้แก่ครูและบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อเผยแพร่ให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนที่พื้นที่ต่อไป โดยมีเข้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง)

          ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน และอีกกว่า 26 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อีกทั้งเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อ และป้องกันโรคกำลังเป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมาก จนเกิดปัญหาสินค้าขาดตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สำนักเทคโนโลยีชุมชนจึงได้เผยแพร่วิธีการทำเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ประชาชนทั่วไปสามารถทำได้ด้วยตนเอง ลดปัญหาเจลล้างมือขาดตลาด อีกทั้งสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันเชื้อไวรัสได้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews