ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่226/2563)วศ. เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” ของประเทศ

B5 2 B5 1

B5 3 B5 4

         7 ตุลาคม 2563  ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (Emergency Operation Center, EOC)โดยมี ศาตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฯ พร้อมปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตลอด 24 ชั่วโมง โดยยกระดับความสามารถในการดำเนินการครอบคลุมเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการ สาธารณภัยและภัยจากการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews