ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่232/2563)วศ. ร่วมประชุมหารือเชิงนโยบายร่วมกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

C1 2 C1 3

C1 4 C1 1

 

         9-10 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือเชิงนโยบายร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว. อว.) ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
        ในการนี้ ผู้บริหาร วศ. และคณะได้ลงพื้นที่ติดตาม รมว. อว. เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1-2 และ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ ต.ท่าดีหมี อ.เชียงคาน จ.เลย รวมถึงมอบนโยบายการดำเนินงานและการขยายผลโครงการตามนโยบายรัฐบาล และเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ และคณะเทคนิคการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews