ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่233/2563)วศ.ร่วมคณะครม. ลงพื้นที่ในกิจกรรมจิตอาสา”ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

C2 4 C2 2

C2 1 C2 3

 

          วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่น 3/62 สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภริยา พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews