ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่264/2563)วศ.โชว์ผลงานชุด PPE พร้อมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในเวทีประชุมนานาชาติ AIR BIO 2020

 

A9 2 A9 3

A9 4 A9 1

          17 พฤศจิกายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมจัดแสดง”ผลงานนวัตกรรมชุด PPE และเครื่องทดสอบการซึมผ่านของเลือดและไวรัส” ในงานการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum in Conjunction with GBS 2020) จัดงานในรูปแบบของ Virtual Event โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ  โรงแรมเชงกรี-ลา กรุงเทพ
               วศ.นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง ได้แก่ นวัตกรรมชุด PPE แบบ Isolation gown ระดับ 2 ชนิด ใช้ซ้ำ รุ่น “เราสู้” และ Coverall ระดับ 4 รุ่น “เราชนะ” และเครื่องทดสอบการซึมผ่านของเลือดและไวรัส โดยการทดสอบมี 4 ระดับ สามารถกัน น้ำ-เลือด-เชื้อไวรัส โดยนำชิ้นผ้าชุด PPE มาหาระดับความสามารถในการต้านทานที่มีทั้งหมด 4 ระดับ ทดสอบการทนทานของน้ำ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ซึ่งในระดับ 3 จะทนน้ำได้สูงที่สุด ส่วนระดับ 4 ระดับสูงจะทดสอบกับการต้านทางการซึมผ่านของเลือด
              ทั้งนี้นวัตกรรมชุด PPE เป็นความร่วมมือและพัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย สมาคมเส้นใยประดิษฐ์ไทย และสมาคมนอนวูเว่นไทย เป็นความร่วมมือที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย สู่ประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติได้ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews