ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่266/2563)วศ. ลงพื้นที่สร้างความร่วมมือ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ยกระดับและพัฒนาการให้บริการศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

A11 4 A11 2

A11 1 A11 3

        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และทีมนักวิทยาศาสตร์ วศ. เข้าหารือกับ รศ.ดร.สำเนาว์  เสาวกูล รองอธิการบดี มทร.อีสาน ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์สาขาต่างๆ ชมนิทรรศการกระบวนการผลิตผ้าไหม งานบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง multimedia, network, embedded system สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการจุลอาหาร/เคมีอาหาร ห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อ/ห้องปฏิบัติการรวม และเยี่ยมชมฟาร์มไก่ หมู ประมง โค กระบือ แพะ เพื่อสร้างความร่วมมือในหน่วยงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับและพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์ การให้บริการศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews