ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่269/2563)ผู้บริหาร วศ. ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 

B3 4 B3 1

B3 2 B3 3

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้ารับมอบประกาศนียบัตร “ผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) โดยได้รับเกียรติจาก นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
            ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ แนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ภาพ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews