ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่274/2563)วศ.หารือ สำนักงาน ก.พ. เตรียมความพร้อมการเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน)

 

B6 4 B6 1

B6 3 B6 2

          วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร วศ. ประชุมหารือร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. โดยมี นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะผู้บริหาร ก.พ. เข้าร่วมประชุม เรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนบุคลากร เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews