ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

1.ตามมาตรฐานบังคับของกระเบื้องเซรามิก มอก. 2508-2555 ต้องทดสอบรายการอะไรบ้าง และระยะเวลาการทดสอบเท่าใด

วิธีทดสอบ 
(มอก.2398)

ISO 10545

ขนาด

จำนวนที่ใช้ทดสอบ

จำนวนวันทดสอบ

เล่ม 2 วิธีตรวจสอบมิติและคุณภาพผิวหน้า

Part 2 : Determination of Dimensions and Surface Quality

60 x 60 ซม. หรือขนาดเท่าที่ลูกค้าส่งมา

20 แผ่น

3

เล่ม 3  วิธีหาการดูดซึมน้ำ  ความพรุนปรากฏ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ประกฎและความหนาแน่นรวม

Part 3 : Determination of water Absorption, Apparent Porosity, Apparent Relative Density and Bulk Density

5 x 5 ซม.

10 แผ่น

5

เล่ม  4 วิธีหามอดูลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตก

Part 4 : Determination of Modulus of Rupture and Breaking Strength

1.8 ≤ความยาว< 4.8 ซม.

10 แผ่น

3

ความยาว > 4.8 ซม.

7 แผ่น

เล่ม  6 วิธีหาความทนการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ

Part 6 : Determination of Resistance to Deep Abrasion for Unglazed Tiles

10 x 10 ซม.

5 แผ่น

4

เล่ม 7 วิธีหาความทนการขัดถูผิวหน้าสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ

Part 7 : Determination of Resistance to Surface Abrasion for Glazed Tiles

10 x 10 ซม.

11 ชิ้น

3

เล่ม  11 วิธีหาความทนการรานสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ

Part 11 : Determination of Crazing Resistance for Glazed Tiles

10 x 10 ซม.

5 แผ่น

4

เล่ม  13 วิธีหาความทนสารเคมี

Part 13 : Determination of Chemical Resistance

แบบ เคลือบ

10 x 10 ซม.

25 แผ่น (สารละลายทดสอบชนิดละ 5 แผ่น)

20

แบบ ไม่เคลือบ

5 x 5 ซม.

เล่ม 14  วิธีหาความทนการเปรอะเปื้อน (เคลือบ)

Part 4 : Determination of Resistance to Stains

10 x 10 ซม.

5 แผ่น

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th