ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

8.วันและเวลาเปิดให้บริการรับ-ส่งวัตถุตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

           - วันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ One Stop Service กรมวิทยาศาสตร์บริการ

           - งดให้บริการ 12.00 - 13.00 น.

footer dssnews