ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

2.การทดสอบภาชนะเซรามิกและแก้วที่ใช้กับอาหาร ต้องทดสอบรายการอะไรบ้าง ต้องใช้ตัวอย่างจำนวนเท่าไร

 การทดสอบภาชนะเซรามิกและแก้วที่ใช้กับอาหาร

รายการทดสอบ

มาตรฐาน

จำนวนชิ้นตัวอย่าง

ลักษณะตัวอย่าง

การขอใบรับรองสินค้า 

(COA )

จำนวนวันทดสอบ

ตะกั่ว, แคดเมียม

ISO 6486,

ISO 7086,

 EU directive และตามมาตรฐานอื่นๆที่ลูกค้าร้องขอ

2-4

ต้องใช้ตัวอย่างที่มีขนาดและลวดลายเหมือนกัน

ต้องมีข้อมูล

Lot No. ที่ผลิต รวมทั้งแนบเอกสาร  Invoice ที่มีข้อมูล Number and type of package

และเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท/ 1 ใบ COA

ไม่เกิน

20 วันทำการ

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th