ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

1.ถ้าต้องการทราบว่าน้ำสามารถดื่มได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง

- ส่งตัวอย่างทดสอบตามมาตรฐานน้ำดื่ม ได้แก่ มอก. 257  หรือ ประกาศกระทรวง สาธารณสุขฉบับที่ 61และ135 โดยทดสอบทั้งทางเคมี และจุลชีววิทยา
- ทดสอบทางเคมี ใช้ตัวอย่างน้ำประมาณ 5 ลิตร (เตรียมภาชนะเอง)
- ทดสอบทางจุลชีววิทยาต้องมารับขวดปลอดเชื้อที่กรมฯ โดยโทรจองขอรับขวดฯ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำก่อนที่เบอร์โทร 0-2201-7198-9
- หากต้องการทดสอบทุกรายการจะรับตัวอย่างวันจันทร์-วันอังคาร เวลา 8.30-12.00 น.
- แต่ถ้าไม่มีรายการทางจุลชีววิทยาจะรับตัวอย่างวันจันทร์-วันพฤหัสบดี หรือก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 วัน เวลา 8.30-16.30 น. 
- ระยะเวลาทดสอบประมาณ 30 วันทำการ  

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th