ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

8.การทดสอบอีพ้อกซี

1.การทดสอบด้านผลิตภัณฑ์ทนแรงดัน

ผลิตภัณฑ์

มาตรฐาน

ขนาด

จำนวนตัวอย่าง

ราคา

เวลาทดสอบ

สายส่งน้ำดับเพลิง

Hydrostatic test

ยาว 1 เมตร

1

400,600

7วัน

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง

มอก.332-2537

-

9

2,800

150 วัน

ผลิตภัณฑ์ทนต่อความดันชนิดอื่นๆ

Hydrostatic test

-

1

400,600

7วัน

เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก:โถส้วมนั่งราบ

มอก.792-2554

-

2

8,700

26 วัน

น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง

มอก.1032-2535

-

2

2,000

10 เดือน

 

2.รายงานความต้านแรงอัด (ระยะเวลาในการทดสอบ)

การทดสอบความต้านแรงอัดของอีพ็อกซี ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาบ่มที่ผู้ส่งตัวอย่างต้องการ เช่น หากผลิตภัณฑ์นั้นแข็งตัวเร็ว อาจกำหนดระยะเวลาบ่ม 3 วัน หรือ 7 วัน แต่ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นแข็งตัวช้า ควรกำหนดระยะเวลาบ่มอย่างน้อย 28 วัน ดังนั้นหากระบุระยะเวลาบ่มอย่างน้อย 28 วันดังกล่าว เวลาที่ใช้ในการทดสอบความต้านแรงอัดของอีพ็อกซีอย่างน้อยควรเป็น 28 วัน ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาดำเนินการอื่น ๆ

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th