ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

4.ระยะเวลาแล้วเสร็จในการสอบเทียบเครื่องมือและกำหนดวันได้หรือไม่

อยู่ที่ตารางคิวงานของแต่ละ Lab ว่ามีเครื่องมือในการสอบเทียบมากน้อยแค่ไหน เพราะปกติจะทำตามคิวงาน

footer dssnews