ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

4.การหาองค์ประกอบทางเคมีด้วย X-ray fluorescence

1.ตัวอย่างอะไรต้องหาค่า LOI

วัตถุดิบ หรือวัสดุธรรมชาติ  ที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศา

2.รายงานผลทดสอบเป็นรูปแบบใด

เป็น ธาตุ หรือ สารประกอบออกไซด์  ขึ้นอยู่กับตัวอย่างและความต้องการของลูกค้า

4.ราคาค่าวิเคราะห์ทดสอบ

แบบขัดผิว 1500 บาท  แบบผงอัด 1500 บาท และ 1900 บาท ในกรณีมีค่า LOI  แบบหลอม 2500 บาท (รวมค่า LOI แล้ว)

5.ใช้ตัวอย่างกี่กรัม

อย่างน้อย 20 กรัมต่อตัวอย่าง

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th