ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

3.ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

1.ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

ขึ้นกับรายการทดสอบ ขนาดและลักษณะของตัวอย่าง เช่น ถุงขนาด A4

  • วิเคราะห์ตามประกาศฯ 295 ทั้งฉบับ ใช้ตัวอย่างประมาณ 15 ใบ
  • วิเคราะห์ตามมาตรฐานยุโรป EN no.10/2011  1 simulant ใช้ตัวอย่างประมาณ 5 ใบ
  • ทดสอบอัตราการซึมผ่านไอน้ำและอัตราการซึมผ่านก๊าซ รายการละ 2 ใบ

2.รับทดสอบอัตราการซึมผ่านไอน้ำและอัตราการซึมผ่านก๊าซหรือไม่

วศ. มีบริการทดสอบ

  • อัตราการซึมผ่านไอน้ำ มี 2 หลักการคือ ASTM (2014), F 1249-06 และ ASTM (2014), E 386-03
  • อัตราการซึมผ่านก๊าซ มี 2 หลักการคือ ASTM (2014), D 3985-05 (Reapproved 2010)

และ ASTM (2014), D 1434-82 (Reapproved 2009),  Procedure M

3.ถ้ารายงานเป็นภาษาไทยและรายงานออกไปแล้ว แต่ต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้หรือไม่

สามารถทำได้โดยมากรอกคำร้องขอแปลรายงาน และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

7.ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ทดสอบ

สามารถติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคาได้ที่ 0-2201-7182-3  คุณบุญเติม ฯ หรือ คุณกัลปนา ฯ

10.ขั้นตอนการส่งตัวอย่างต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ขอใบเสนอราคาที่ 0-2201-7182-3  คุณบุญเติม คุณกัลปนา

2. นำตัวอย่างที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และจำนวนเพียงพอ มาส่งที่ วศ.

3. กรอกรายละเอียดลงในใบคำร้อง พร้อมทั้งระบุวิธีทดสอบรายละเอียดตัวอย่าง และควรระบุ 

วัตถุประสงค์และสภาวะการใช้งาน สำหรับการทดสอบตัวอย่างบางรายการ

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียม

5. รับผลการทดสอบ

11.ถ้าต้องการขอ COA จะต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้าง

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอ COA

          1. ชื่อตัวอย่าง

          2. ลักษณะตัวอย่าง

          3. ชื่อผู้ผลิต

          4. ที่อยู่ผู้ผลิต

          5. ชื่อผู้ส่งออก

          6. ที่อยู่ผู้ส่งออก

          7. หมายเลข Lot. และ PI

          8. รายละเอียดของสินค้า รูปแบบการบรรจุ

          และ  COA นี้ใช้สำหรับ Lot. ต่อ Lot. เท่านั้น

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th