ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

1.การส่งตัวอย่างน้ำทดสอบทางด้านจุลชีววิทยากับกรมวิทยาศาสตร์บริการต้องทำอย่างไร

ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ วช. และนักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานจุลชีววิทยาล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์

0 2201 7197-8  เพื่อทำการนัดวันส่งตัวอย่างและรับขวดปลอดเชื้อ โดยนักวิทยาศาสตร์จะแนะนำวิธีเก็บตัวอย่างน้ำอย่างถูกวิธีในวันรับขวดตัวอย่าง นำตัวอย่างมาส่งตามวันที่นัด รับทดสอบทุกวันจันทร์และอังคาร ส่งตัวอย่างและรับขวดปลอดเชื้อที่ One Stop Service อาคาร ดร.ตั้ว ชั้น 1 รับขวดปลอดเชื้อไม่เกิน 16.00 น. ส่งตัวอย่างไม่เกิน 13.00 น. เนื่องจากจะต้องรีบทดสอบตัวอย่างในวันนั้นเลย (ไม่เกิน 3 ชั่วโมงหลังจากรับตัวอย่างน้ำ)

กรณีที่ส่งน้ำทดสอบทางด้านเคมีด้วยโปรดติดต่อโครงการเคมีที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7219-20

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th