ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

14.ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

1.การชำระค่าธรรมเนียมค่าเข้าร่วมกิจกรรมฯ

เมื่อได้รับใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถดำเนินการชำระเงินได้ดังนี้

  1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ค่าธรรมเนียม 15 บาท โดยชำระเป็นเงินสดหรือเช็คของบริษัท สั่งจ่ายในนาม “กรมวิทยาศาสตร์บริการ”  ใบเสร็จรับเงินจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  2. เคาน์เตอร์งานการเงิน ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ชั้น 1 อาคารตั๊ว ลพานุกรม ถ.พระรามที่ที่6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเช็คของบริษัท สั่งจ่ายในนาม “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” (รับเฉพาะเช็คธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยวันที่ในเช็คต้องไม่เกิน 15 วัน ในวันที่ชำระเงิน)พร้อมรับใบเสร็จรับเงินได้ทันที

2.ขอทราบรายละเอียดของโปรแกรมการจัดกิจกรรมการทดสอบความชำนาญและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่  www.dss.go.th/clpt  ไปที่หัวข้อหน่วยงาน เลือกศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติงาน  เลือกหัวข้อกิจกรรม

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th