ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

2.ขอทราบรายละเอียดของโปรแกรมการจัดกิจกรรมการทดสอบความชำนาญและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่  www.dss.go.th/clpt  ไปที่หัวข้อหน่วยงาน เลือกศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติงาน  เลือกหัวข้อกิจกรรม

footer dssnews